Đại bàng chột mắt sắp chết đuối được giải cứu trên biển

Lượt xem: 3879 |  Đăng bởi: Hong Brittany Một con đại bàng chột mắt gặp nạn trên biển được những người đi bắt tôm hùm giải cứu.