HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Khi đăng ký gói VIP dịch vụ video giải trí tổng hợp trên http://onvideo.vn, Quý khách sẽ được khám phá thế giới giải trí đặc sắc và Không mất cước data 3G.
Để đăng ký gói ngày soạn OV1 gửi 5005 (Phí DV: 2.000 đồng/ngày, gia hạn hàng ngày).
Để đăng ký gói ngày soạn OV gửi 5005 (Phí DV: 10000 đồng/tuần, gia hạn hàng tuần).
Để đăng ký gói tháng soạn OV2 gửi 5005 (Phí DV: 20000 đồng/tháng, gia hạn hàng tháng).
Để được hướng dẫn, Quý khách soạn HD OV gửi 5005 (0 đồng).
Để lấy mật khẩu đăng nhập wifi, Quý khách soạn VID MK gửi 5005 (0 đồng).
Để hủy dịch vụ, Quý khách soạn HUY ONVIDEO gửi 5005 (0 đồng).