Lạ kỳ: Ở Nhà Trắng Tổng thống Mỹ phải trả tiền

Lượt xem: 9316 |  Đăng bởi: RUBIK Dù nơi đây là nơi được cấp để ở trong quá trình đương nhiệm, nhưng mọi thực phẩm hàng ngày dùng cho gia đình tổng thống và cho các buổi tiệc tiếp bạn bè tại Nhà Trắng đều được người phục vụ ghi lại trong hóa đơn và sẽ đưa cho tổng thống vào cuối mỗi tháng. Ngoài ra, tổng thống cũng phải chi trả cho tất cả những thứ họ sử dụng hàng ngày.